Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu kullanım sözleşmesi (“sözleşme”) MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA NO: 7 İÇ KAPI NO: 34 SARIYER/İSTANBUL adresinde mukim CLINICSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“CLINICSOFT olarak anılacaktır”) ile bu sözleşme kapsamında CLINICSOFT altyapısını kullanacak olan müşteri (“KULLANICI olarak anılacaktır”) arasında akdedilmiştir. Sözleşme kapsamında CLINICSOFT ve KULLANICI ayrı ayrı "TARAF" birlikte ise "TARAFLAR" olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Hizmetler: Sağlık turizmi yönetim yazılımı ( CRM ) ve Üçüncü Taraf Hizmetleri dahil olmak üzere CLINICSOFT veya CLINICSOFT vasıtasıyla Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan ürün, hizmet, modüllerin tümüdür.

Platform: KULLANICIların sağlık turizmi operasyonlarını yönetmesi, kaydını tutması ve satış süreçlerini yönetmesi için CLINICSOFT tarafından sağlanan ücretsiz ve ücretli paketlerden oluşan, modül ve hizmetlerin oluşturduğu altyapıdır.

Üçüncü Taraf Hizmetleri: CLINICSOFT dışındaki üçüncü taraflarca CLINICSOFT altyapısı üzerinden veya entegrasyon vasıtası ile kullanıcılara sunulan hizmetlerin tümüdür. Paketlere göre alınan hizmet ve modüller değişiklik gösterebilir. (Facebook reklam entegrasyonu, Whatsapp chat entegrasyonu örnek gösterilebilir.)

3. KONU

Üçüncü Taraf Hizmetleri: Bu Sözleşme KULLANICI’nın Platform’dan ve Platform üzerinden CLINICSOFT veya Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin koşulları ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. CLINICSOFT üzerinde hizmetler’in kullanımına, mevcut ve bu Sözleşme’nin akdinden sonra CLINICSOFT'a eklenebilecek hizmet, modül ve özelliklere ilişkin olarak yayınlanan açıklamalar, kullanım koşulları ve şartlar işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup bu Sözleşme’de yer alan hükümlerle birlikte Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.Bu Sözleşme KULLANICI’nın Platform’dan ve Platform üzerinden CLINICSOFT veya Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin koşulları ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. CLINICSOFT üzerinde hizmetler’in kullanımına, mevcut ve bu Sözleşme’nin akdinden sonra CLINICSOFT'a eklenebilecek hizmet, modül ve özelliklere ilişkin olarak yayınlanan açıklamalar, kullanım koşulları ve şartlar işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup bu Sözleşme’de yer alan hükümlerle birlikte Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. KULLANICI, CLINICSOFT'ta hesap oluşturarak Platform’un ücretsiz olarak sunulan özelliklerinden ve gerekli koşulları karşılaması şartıyla süreli olarak ödeme yapmadan faydalanabilecektir. KULLANICI, CLINICSOFT ve diğer tüm Hizmetler’den faydalanabilmek için CLINICSOFT tarafından talep edilebilecek bilgi ve belgeleri tam, doğru ve güncel olarak CLINICSOFT'a iletmeyi kabul eder.

4.2. KULLANICI, Platform hesabı açarken CLINICSOFT'a sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya yanlış verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle CLINICSOFT'tan veya Hizmetler’den faydalanılamamasından CLINICSOFT sorumlu değildir.

4.3. KULLANICI, CLINICSOFT tarafından belirlenen abonelik ücretlerini ödeyerek Platform üzerinden sunulan ücretli Hizmetler’den faydalanabilecektir. CLINICSOFT ücretli ve ücretsiz Hizmetler’i kendi takdirine göre belirlemekte serbest olup herhangi bir zamanda tek taraflı olarak ücretli Hizmetler’i ücretsiz, ücretsiz Hizmetler’i ücretli olarak sunma, kullanım süreleri ile ilgili değişiklikler yapmaya ve yeni paketler tanımlama hakkı saklıdır.

4.4. KULLANICI, CLINICSOFT'u kullanması için yetkili kişiler (“Yetkili KULLANICI”) tanımlayabilecektir. Yetkili KULLANICI’nın kim olacağı ve Platform kapsamındaki yetki seviyesi KULLANICI tarafından belirlenecektir. KULLANICI, Yetkili KULLANICIlar’ın CLINICSOFT’de gerçekleştirdiği tüm işlemlerden münhasıran sorumlu olup Yetkili KULLANICI’nın işlemlerinin bilgisi dahilinde olmadığı veya bu işlemleri gerçekleştirmeye yetkili olmadığına dair herhangi bir iddia ve talep öne süremez. KULLANICI, Yetkili KULLANICIlar’ın işbu Sözleşme’ye ve CLINICSOFT tarafından belirlenen sair kural ve koşullara uygun davranmasını sağlayacağını, Platform’un kullanımına ilişkin olarak CLINICSOFT tarafından verilen eğitimler ve yapılan bilgilendirme ve yönlendirmeler konusunda Yetkili KULLANICIlar’ı bilgilendireceğini, bu kapsamdaki gerekli bilgileri Yetkili KULLANICIlar’a aktaracağını, Yetkili KULLANICIlar’ın ihlallerinden Yetkili KULLANICI ile birlikte sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. KULLANICI, Platform’un kullanımına imkan veren tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden, kullandığı şifrelerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasından, CLINICSOFT'un yetkili kişiler tarafından kullanılmasını sağlamaktan sorumlu olduğunu, bu bilgilerin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, CLINICSOFT'un kusuruyla meydana gelenler hariç olmak üzere, bu durumda meydana gelen zararlardan CLINICSOFT'un sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

4.6. CLINICSOFT, yalnızca Platform sağlamakta olup CLINICSOFT vasıtasıyla oluşturulan ve/veya paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. KULLANICI, kendisi tarafından CLINICSOFT’de oluşturulan kayıtların ve bunların bilgi ve içeriklerinin doğru ve hukuka uygun olduğunu, kayıt ve içeriklerinin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Platform vasıtasıyla oluşturulan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, bunların çıktısının ve yedeğinin alınması, elektronik ya da fiziksel ortamda saklanması ve bunlarla ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran KULLANICI’ya aittir. Platform’un ve Hizmetler’in işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle KULLANICI’nın CLINICSOFT'un tamamından veya belirli Hizmetler’den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. CLINICSOFT, başta mevzuattan kaynaklanan gereksinimler nedeniyle olmak üzere KULLANICI tarafından CLINICSOFT’de saklanan bilgi ve içerikleri CLINICSOFT'tan ve sistemlerinden silebilecektir. CLINICSOFT kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. KULLANICI, CLINICSOFT’de sakladığı tüm bilgi ve içeriklerin kopyalarını saklamakla yükümlüdür. CLINICSOFT, veri kaybını önlemek için gerekli politika, yasal yükümlülükler ve usullere uymakla beraber içerik ve bilgi kaybının olmayacağına dair garanti vermemektedir.

4.7. KULLANICI, CLINICSOFT'u ve Hizmetler’i kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere CLINICSOFT tarafından belirlenecek kısıtlamalara tabi olabileceğini, üçüncü taraf platformlarıyla entegrasyonla ilişkili ve veritabanları arası işlemlere ilişkin işlem geçmişine daimi erişim taahhüdü verilmediğini, bunlara erişimin CLINICSOFT tarafından belirlenecek sınırlara ve sürelere tabi olacağını kabul eder.

4.8. KULLANICI, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, CLINICSOFT’de sunulan altyapı ve özellikleri ve Hizmetler’i kullanarak müşterilerine sunduğu ya da herhangi bir şekilde CLINICSOFT üzerinden operasyonlarını yönettiği mal ve/veya hizmetlerin kalitesinden, ayıplı olmamasından, mevzuata uygunluğundan, faturalandırılmasından ve müşterileriyle gerekli sözleşmelerin akdedilmesinden ve müşterilere diğer gerekli belgenin tesliminden, satış sonrası gereksinim duyulan servis ve satış sonrası hizmetlerden, kullanımından, bunlara ilişkin yapılan ödemelerden ve iadelerden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4.9. CLINICSOFT üzerinden Üçüncü Taraf Hizmetleri sunulabilecek ve Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar’a ait platformlara entegrasyon sağlanabilecektir. KULLANICI, doğrudan Platform üzerinden sunulan ya da Platform’a entegre olan Üçüncü Taraf Hizmetleri ile Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar’ın filleri, ürün, hizmet ve uygulamaları bakımından CLINICSOFT'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bunlar bakımından muhatabının Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı olduğunu ve bunları Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar tarafından belirlenen kural ve koşullara uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. CLINICSOFT'a ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde KULLANICI, CLINICSOFT ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. KULLANICI’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde soruna dair gerekli bilgilerle birlikte CLINICSOFT'a bildirimde bulunacaktır. KULLANICI bu kapsamda sorun bildiriminin işleme alınabilmesi için ilgili ürün adını, ekran görüntülerini ve sorunun detaylı tanımını CLINICSOFT'a iletmelidir. CLINICSOFT, sorunun belirtilen şekilde kendisine bildirilmesini takiben desteğin verilmesi için gerekli çabayı gösterecektir. CLINICSOFT'un bu madde kapsamındaki destek sağlama yükümlülüğü doğrudan CLINICSOFT tarafından sağlanan Hizmetler için geçerli olup CLINICSOFT'un Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar’ın ürün ve hizmetlerine ilişkin herhangi bir müdahale ya da çözüm yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.11. CLINICSOFT, önceden haber vermeden platformda değişiklikler yapma, Platform’un yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma veya Platform’da yer alan Hizmet, modül ve özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.

4.12. KULLANICI, Platform ve Hizmetler ile ilişkili tüm işlemlerinde işbu Sözleşme’ye, eklerine, Platform modül ve özellikleri ile Hizmetler özelinde Platform’da yer alan açıklama ve kurallara, CLINICSOFT tarafından Platform ve Hizmetler’in kullanımı ile ilgili belirlenecek sair koşullara, kanuna ve dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder. CLINICSOFT, KULLANICI’nın Platform’da gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme’ye ve ilgili mevzuata aykırı eylemleri neticesinde KULLANICI ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden CLINICSOFT'a bu kapsamda gelecek her türlü talep KULLANICI’ya yönlendirilecek ve CLINICSOFT'un KULLANICI’nın eylemlerinden kaynaklanan tüm dolaylı ve doğrudan zararları ilk talepte ödenmek üzere KULLANICI’ya rücu edilecektir.

5. ÜCRETLER VE ÖDEME KOŞULLARI

5.1. KULLANICI, Platform’da ücretli olarak sunulan Hizmetler’den, her bir Hizmet için Platform üzerinde beyan edilen ücretleri yine Platform’da beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

5.2. Ücretli Hizmetler’e ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Platform’un ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. CLINICSOFT ücretlerde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını haizdir. KULLANICI’nın üyelik süresi boyunca Hizmet paketlerine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, KULLANICI’nın paket döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni paket döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır.

5.3. Yenilenen paket ücretlerinin yeni dönem başlangıcını takip eden 3 (üç) günü içinde tahsil edilememesi halinde, CLINICSOFT ilgili Hizmet’in kullanımını askıya alabilecektir.

5.4. KULLANICI, ücretli bir Hizmet paketini satın almasını takip eden ilk 14 (ondört) gün içinde ilgili Hizmet’i kullanmaktan caydığını CLINICSOFT'a bildirmesi halinde, KULLANICI’nın o Hizmet’e ilişkin olarak peşin ödediği ücretin Hizmet’in sonlanma tarihinden sonraki döneme ilişkin kısmı KULLANICI’ya iade edilecektir. Peşin ödeme yapılmadıysa KULLANICI yalnızca Hiizmet’in satın alınmasından, Hizmet’in sonlanması tarihine kadar geçen süreye denk gelen tutarı ödemekle yükümlü olacaktır. KULLANICI’nın bu maddede belirtilen haller dışında satın aldığı paketi herhangi bir nedenle iade imkanı bulunmamaktadır.

5.5. KULLANICI'nın satın aldığı abonelik paketleri, ilgili Hizmet paketinin süresinin bitiminden önce aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde otomatik olarak yenilenecektir.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Platform'daki tüm görseller, tasarımlar, grafikler ve CLINICSOFT tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere, Platform’un tüm mali, manevi ve ticari hakları CLINICSOFT'a aittir. CLINICSOFT, KULLANICI’ya Platform üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisanslanamaz bir kullanım hakkı vermektedir.

6.2. KULLANICI, Platform’u ve Hizmetler’i bu Sözleşme’de belirtilen kapsamın dışında kullanamayacaktır. KULLANICI 5.1. maddede kendisine verilen hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların yararına sunamaz ve kullandıramaz. Bu kapsamda CLINICSOFT tarafından Platform kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır.

6.3. KULLANICI'nın Platform veya CLINICSOFT sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Platform, CLINICSOFT ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Platform ile Platform’a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya Platform’a orantısız yük bindirmesi; Platform’un kaynak kodlarına veya CLINICSOFT'un sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Platform’un çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, CLINICSOFT sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. KULLANICI, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde CLINICSOFT, Platform ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.

7. SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI

7.1. CLINICSOFT, Platform’dan ve Hizmetler’den kesintisiz olarak faydalanılmasını hedeflemekle birlikte Platform’u ve CLINICSOFT tarafından sağlanan Hizmetler’i “olduğu gibi” sağlamakta ve Platform’dan yararlanılmasını sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. KULLANICI, bakım, onarım, güncelleme, internet hizmet sağlayıcıların hizmet kalitesi veya üçüncü tarafların sistemlerinden kaynaklanabilecek sair nedenlerle Platform’dan ve Hizmetler’den yararlanılmasının muhtelif zamanlarda engellenebileceğini, kısıtlanabileceğini ya da kesilebileceğini, söz konusu engelleme, kısıtlama veya kesintilerden CLINICSOFT'un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, Platform’a ve Hizmetler’e erişim ve bunun kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda CLINICSOFT'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

7.2. CLINICSOFT, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, KULLANICI’nın Platform’u ve Hizmetler’i kullanması, yanlış kullanması, Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya Platform üzerindeki işlemleri sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden, tüm donanım, sistem yazılımı/ diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan, network, internet bağlantısı, bağlantı hatalarından, Platform üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan, voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

7.3. KULLANICI, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Platform’da oluşturulan kayıtların, bunların içeriklerinin ve Platform üzerinden yönettiği tüm süreçlerinin ilgili mevzuata uygun olmasından, tabi olduğu mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, Platform ile entegre şekilde ya da sair yollarla kullandığı Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin kural, koşul ve sözleşmelerine uymaktan münhasıran sorumludur. KULLANICI Platform vasıtasıyla yönettiği ürün, hizmet ve içerikler, fikri mülkiyet ihlalleri ve Platform’un kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişilerce iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) CLINICSOFT'u beri kıldığını kabul eder.

7.4. KULLANICI, Platform üzerinden CLINICSOFT'un kontrolünde olmayan başka mecra veya içeriklere link verilebileceğini ve/veya entegrasyon sağlanabileceğini, bu durumun linklerin yöneldiği ya da entegre olunan mecraları desteklemek amacıyla veya mecralar ile içerdikleri bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler veya entegrasyon vasıtasıyla erişilen mecra ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında CLINICSOFT'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

7.5. CLINICSOFT, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. CLINICSOFT, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. CLINICSOFT'un işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükarda KULLANICI tarafından son 1 (bir) yıl içinde CLINICSOFT'a yapılmış olan ödemeler ile sınırlı olacaktır.

8. SÜRE VE FESİH

8.1. Bu Sözleşme KULLANICI tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek ve işbu 8. maddede belirtilen yöntemlerden biriyle feshedilmediği müddetçe yürürlükte kalacaktır.

8.2. CLINICSOFT veya KULLANICI 14 (ondört) gün önceden bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme’yi nedensiz ve tazminatsız olarak feshedebilecektir. KULLANICI’nın işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan esaslı yükümlülüklerini ihlal etmesi, KULLANICI’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi veya KULLANICI’nın faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması durumunda CLINICSOFT kendi takdirine bağlı olarak KULLANICI’nın Platform’u kullanımını ve/veya yararlanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir veya işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız olarak feshedebilir.

8.3. Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte KULLANICI, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Platform’u kullanamayacaktır. KULLANICI, Sözleşme hangi nedenle feshedilmiş ya da askıya alınmış olursa olsun fesih tarihinden önce yapılmış peşin ödemelerin iade edilmeyeceğini kabul eder.

8.4. KULLANICI hesabının yasal nedenlerle engellendiği haller saklı olmak üzere, Sözleşme’nin feshi durumunda CLINICSOFT Platform’daki KULLANICI’ya ait içeriği 1 (bir) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

8.5. KULLANICI'nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 1 (bir) ay içinde KULLANICI Platform’da yer alan KULLANICI’ya ait içeriği ücret ödemeksizin alabilecektir. CLINICSOFT, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir.

8.6. KULLANICI'nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 2 ( iki ) ay içinde CLINICSOFT KULLANICI’nın verilerilerini saklamaya devam edecektir. Bu sürenin sona ermesinin ardından CLINICSOFT, KULLANICI’ya ait tüm verileri geri döndürülemeyecek biçimde silecektir. Bu sebeple CLINICSOFT belirtilen sürenin sona ermesinin ardından her hangi bir veri temin etmekle sorumlu tutulamaz.

9. MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Değişiklikler: CLINICSOFT, KULLANICI’ya bildirimde bulunarak Sözleşme’yi değiştirme hakkına sahiptir. CLINICSOFT'un takdirine bağlı olarak, Sözleşme’de yapılan değişikliklerin KULLANICI’ya e- posta ile veya Platform üzerinden bildirilmesi veya KULLANICI Platform’a bilgileri ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra gösterilecek uyarılar geçerli bir bildirim teşkil edecektir. Söz konusu yöntem bu Sözleşme metninde yapılacak değişiklikler için geçerli olup CLINICSOFT Platform’da yer alan Hizmet, modül ve özelliklere özgü kuralları ve Platform’da yayınlanan sair koşulları herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirebilecektir. Değişiklikler yayımlandıkları tarih itibari ile yürürlüğe girmiş sayılırlar. KULLANICI değişiklikleri kabul etmemesi halinde madde 8’de belirtilen yöntemlerle Sözleşme’yi feshedebilecektir.

9.2. Devir: KULLANICI işbu Sözleşme’yi, Platform hesabını, bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini hiçbir surette hiçbir üçüncü taraflara devredemez. CLINICSOFT Sözleşme’yi, Platform üzerindeki hak sahipliğini ve bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredebilir.

9.3. Bölünebilirlik: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. Taraflar Sözleşme’nin kalan hükümlerini, geçersiz addedilen bölümlerin amacına ulaşmaya en uygun ve yakın şekilde yorumlamak ve uygulamak konusunda mutabıktır.

9.4. Bildirimler: KULLANICI ile Platform’da hesap oluştururken bildirdiği e-posta ve telefon bilgileri üzerinden ya da Platform’daki üyelik hesabından bilgilendirme yapmak suretiyle iletişime geçilebilecektir ve bu yolla yapılan bilgilendirmeler geçerli sayılacaktır. KULLANICI, iletişim bilgilerini doğru ve tam olarak sağlayacağını ve bunlarda bir değişiklik olması halinde güncel bilgileri derhal CLINICSOFT'a bildireceğini kabul eder. KULLANICI’nın iletişim bilgilerine gönderilen bilgilendirmeler bağlayıcı olacağından iletişim kanallarını düzenli olarak kontrol etmek KULLANICI’nın yükümlülüğüdür.

9.5. Delil: Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın kendi veri tabanlarında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, e-posta yazışmaları ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. Önceki Sözleşmeler: İşbu Sözleşme Platform’un kullanımına ilişkin olarak Taraflar arasındaki ilişkinin bütününü düzenlemekte olup bu Sözleşme’nin akdiyle birlikte Taraflar’ın aynı konuda akdettiği önceki tüm anlaşmalar yürürlükten kalkacaktır.

9.7. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü: İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olup Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.